Capoeira & Müzik
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Capoeira & Müzik

Capoeira'yı diğer spor yada branşlardan ayıran en önemli özellik Müzik eşliğinde yapılıyor olmasıdır. Capoeira ve Müzik ayrı düşünülemez. Capoeira'nın ilk doğuğundan dünümüze dek kullandığı ve zamanla içersine farklı rtimlerin entegre olduğu özel enstrümanları vardır. Capoeira'da müzik yapan orkestraya 'Bataria' denir.
Kullanılan Enstrümanlar;

• Berimbau: (Birimbau diye okunur) Capoeirada kullanılan en önemli müzik aletidir. Kökleri Afrika'ya kadar dayanmaktadır. Eski zamanlarda Capoeirista'ların (Capoeira yapan kişi) Berimbau'nun ucuna jilet, bıçak gibi keskin aletler yerleştirerek silah olarak da kullandıkları söylenir. Berimbau aslında çok basit bir formata dayanan ama oldukça farklı tınılar elde edebilen bir alettir. Ayrıca farklı tonlarıve görevleri olan berimbau'lar vardır. 

• Berimbau altı parçadan oluşur. 


• Cabaça: (Kabasa diye okunur) Bu parça bildiğimiz kabağın kurutulup içinin oyulmasıyla yapılır. Arkasına açılan iki deliğe bağlanan bir iple berimbau'a eklenir. 

• Caxixi: (Kaşişi diye okunur) Caxixi sepet gibi örülen sonra içine koyulan bilimum fasulye, boncuk gibi şeylerle sallanarak müziğe ses katan bir parçadır. 

• Dobrao: Dobrao metal bir para olabileceği gibi deniz kenarında bulunan, elinizin rahat edeceği büyüklükte bir taş da olabilir. Bu parça berimbau çalınırken aramiye değer ve bu şekilde 'nota' oluşturur. 

• Baqueta: (Baketa diye okunur) Yine rotan, bambu gibi ağaçların arta kalan, daha ince parçalarından yontularak yapılan bu parça bir çeşit bagettir ve aramiye vurularak berimbau'un asıl sesini verir. 

• Verga: (verga diye okunur) Berimbaunun ana artelini oluşturan sopaya verilen addır. Brezilya'da yetişen Biriba denilen meyve ağacının dallarından elde edilir. Mukujo ağacından da verga çok yaygındır.


• Arame: (Arami diye okunur) Vergayı ok biçiminde kurmak için gerilen çelik teldir. Normal binek araç lastiklerinin içinden çıkarılabileceği gibi yay yapımında kullanılan 0,8 MM yada 0,9mm çelik tel kullanım için uygundur.

• Agogo: Tahta, plastik ya da demirden olan agogo bir sopa aracılığıyla çalınan en temel ritim aletlerinden biridir. Eğer demirden yapılırsa ziller grubuna girebilir.

• Atabaque: (Atabaki ya da atabake şeklinde okunur. ) Brezilya'lı Afrikalılara özgü ve elle çalınan bir davuldur. Deri kısmı genelde manda derisinden yapılır, dekorasyon olarak da çoğunlukla tüylü bırakılmaktadır. Capoeiranın genel ritmini sağlamak için kullanılır. Ayrıca maculelê, samba de roda ve afoxe danslarında da kullanılır. 

• Pandeiro: Genel anlamda Türk tefini andıran bu müzik aletinin teften en büyük farkı zillerinin daha büyük olması, daha ağır bir metalden yapılması ve tınlamayı en aza indirmek için zillerinin dışa dönük değil, içe dönük olmasıdır.


Aslında fakir Brezilya halkının sokaktan toplayıp yapabilecekleri kadar basit tutulan bu müzik aletini, her öğrencinin kendisinin yapması adettendir ve capoeira eğitiminin bir parçasıdır.

Okunma 354 defa